[COMUNICAT] REUNIÓ D'STOP CREUERS CATALUNYA AMB EL PRESIDENT DEL PORT LLUÍS SALVADÓ

15 de febrer 2024 / Publicat per Stop Creuers

Stop Creuers Catalunya exigeix al president del Port de Barcelona que aturi, a cost zero, la licitació de la setena terminal de creuers per les enormes repercussions negatives i grans consums d'aigua i energia que implicaria la seva posada en marxa.

Stop Creuers Catalunya ha recordat al president que el 55% de la ciutadania de Barcelona està d'acord a limitar l'arribada de creueristes a Barcelona.

Stop Creuers Catalunya es va reunir ahir amb el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. En aquesta reunió li hem transmès la necessitat d'aturar la licitació de la setena terminal de creuers del moll Adossat, ja que l'obertura d'aquesta terminal només suposarà més contaminació i més demanda de recursos hídrics i energètics, en un moment d'emergència climàtica i ambiental amb greus conseqüències globals, i més massificació turística a tota la ciutat, amb les nefastes repercussions socials que ja coneixem. 

També hem fet saber al president Salvadó que hem calculat que la creació d'aquesta nova terminal implicarà l'arribada de mig milió de creueristes més, que, sumats al mig milió de la sisena terminal que es posarà en marxa en els pròxims mesos, comportarà un milió més de creueristes a Barcelona, un nou flux que la ciutat, clarament, no pot assumir ni per la seva capacitat ni per la contaminació i despesa de recursos que implica. 

El president del Port de Barcelona manté que tot plegat no és una ampliació del port de creuers, sinó tan sols una reconfiguració; pretén que les noves terminals no tenen més capacitat que les antigues que es van eliminant, quan les nostres dades indiquen el contrari: que cada cop són més les terminals que poden acollir megacreuers. Segons aquesta dubtosa versió del Sr. Salvadó, el creixement en el trànsit de creueristes és degut únicament a una ocupació més alta dels vaixells; és a dir que la massificació turística creixeria sola, sense cap empenta per part de l'administració. Tanmateix, el president del Port obvia el fet que a més capacitat per acollir megacreuers, més potencial d'arribada de creueristes, per la major ocupació citada i perquè les set terminals encara podrien rebre més creuers que els que avui arriben a la ciutat.

Li hem fet veure que l'aturada de la licitació de la setena terminal i l'estalvi de tots aquests impactes negatius es pot fer a cost zero, sense les indemnitzacions milionàries que suposaria revertir la concessió un cop atorgada. Així, no ens costaria ni un euro als contribuents, la majoria dels quals rebutja aquesta indústria i els seus efectes nocius: segons l'enquesta de percepció del turisme a Barcelona del 2023, un 55,8% de la població considera que el turisme de creuers s'ha de limitar. Fins i tot pel que fa a la massificació, un 53% dels creueristes estan insatisfets per haver-se trobat massa persones a l’hora de gaudir dels indrets visitats, segons l'estudi per l'impacte dels creuers de la Universitat Rovira i Virgili. En la seva resposta, el Sr. Salvadó ha explicat que el procés de licitació segueix endavant, que s'hi ha presentat una única companyia (la mateixa que ho va fer en el primer procés de licitació i que va ser impugnat per altres navilieres en considerar que estava fet a mida d'aquesta empresa) i que el procés hauria d'estar acabat en aquest primer semestre de l'any. També ha donat a entendre que el Port necessita fer aquesta licitació per cobrir la despesa que va suposar en el seu moment la construcció del moll per edificar aquesta infraestructura.

Hem preguntat també al president per la despesa d'aigua dels creuers, ja que fa molt que el Port no dona dades desagregades del seu consum. Aquesta ja habitual opacitat quant als impactes de l'activitat del Port en general, i de creuers en particular, resulta especialment escandalosa en un moment en què el Decret d'emergència per sequera rebaixa la capacitat del consum d'aigua en un 80% a la pagesia, en un 50% a la ramaderia i en un 25% a la indústria. El turisme, en canvi, 0%; tot just han d'assumir les restriccions aplicades al consum domèstic, quan és evident que es tracta d'un sector econòmic intensiu i extractiu, amb fortíssims impactes al territori. Doncs bé, en aquest context, el Decret de sequera no esmenta els creuers, i el Port i l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) han tret un comunicat al respecte que només és una declaració d'intencions, referent a no subministrar aigua als creuers, sense cap garantia de compliment.

Hem aprofitat, així mateix, per fer entendre al president que el tan repetit argument segons el qual caldria potenciar els creuers de port base (els que comencen i acaben travessia a la ciutat) respecte als d'escala, i que rebutgem perquè suposa més pernoctacions (per tant, pressió immobiliària) i més vols (per tant, contaminació i emissions de CO₂), també té la seva derivada quant a consum d'aigua: a més creuers de port base, més pernoctacions en allotjaments turístics i més consum d'aigua.

En un altre context i també a petició nostra, el president Salvadó ha informat que, per directiva europea, l'electrificació dels molls ha d'estar enllestida el 2030; però creiem que aquesta mesura és del tot insuficient de cara a minimitzar els efectes de la crisi climàtica en curs. També ha suggerit que l'electrificació no és cap garantia perquè aquests vaixells deixin de contaminar un cop amarrats, per diversos motius. I pel que fa a l'ús del gas natural liquat (GNL) per part dels creuers, el president Salvadó ha minimitzat les emissions de metà que pugui generar la seva combustió, i ha menystingut les evidències que el GNL no deixa mai d'alliberar metà (gas 80 cops més potent que el CO₂ en termes d'efecte d'hivernacle).

Stop Creuers

Stop Creuers Catalunya és una confluència d'entitats ecologistes i de defensa del territori contra el trànsit de Creuers.

info@stopcreuers.cat

© 2024 Ecologistes en Acció | Disseny web