Comunicat fruit de la reunió amb l'Ajuntament de Barcelona

17 de gener 2023 / Publicat per Stop Creuers

Des de diferents moviments socials fa força temps que demanem la fi del trànsit de creuers al Port de Barcelona per diversos motius: principalment contaminació atmosfèrica i marina, emissions de CO₂, impacte negatiu a la ciutat en termes de turistització (massificació de l’espai urbà, transformació del comerç al voltant dels circuits més utilitzats per creueristes, problemes de mobilitat, etc.), a més d’altres com l’evasió fiscal i l’explotació laboral en què es basa aquest negoci. Es tracta d’una reivindicació amb molt suport popular, el mateix que entenem que ha portat l’Ajuntament de Barcelona a posar la necessitat de reduir el trànsit de creuers sobre la taula del debat públic i sobre la de negociacions amb el Govern de la Generalitat.

Negociacions que no s’acaba d’entendre que no hagin donat ja resultats significatius, quan totes dos institucions van fer públiques les respectives declaracions d’emergència climàtica fa temps, tot i que sense gaire conseqüència real en les seves polítiques.

Hem defensat la conveniència d’una agenda de reducció progressiva del seu trànsit fins a la seva desaparició, però les greus circumstàncies actuals fan que ja no siguin suficients aquestes mesures. La manca de reacció davant d’una emergència climàtica ja innegable i la crisi energètica (només accelerada per la guerra) fan encara més urgent una reacció més radical.

En un context de racionament energètic veiem urgent i prioritari actuar sobre sectors superflus altament consumidors d’energia, i amb alts impactes socials i ambientals. Ningú no entendrà les previsibles restriccions de consum d’energia en l’àmbit domèstic si continuem veient al Port aquests monstres fumejant.

Per tot plegat, i entenent que l’Ajuntament no pot per si sol decretar aquesta fi del trànsit de creuers a la ciutat, demanem que es faci seva aquesta necessitat i que la lideri i defensi en públic i davant de la resta d’institucions públiques implicades.
 

Demandes sobre l’activitat creuerista de BCN

1. Definició d’un pla de reducció de l’activitat creuerista de la ciutat fins a la seva eliminació total en l’any 2025, per disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica i així protegir la salut de la població afectada, i per complir amb els objectius climàtics.

2. Aturada immediata de la construcció al moll Adossat de les dues noves terminals de megacreuers.

3. Creació d’una taula de seguiment dels plans de reducció de l’activitat creuerista de Barcelona entre l’administració i les entitats socials i ecologistes.

4. Reconversió del sector turístic de la ciutat, per tal de millorar els modes de mobilitat més sostenibles i enfortir els sectors econòmics més justos social i ambientalment.

5. Impuls de l’entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d’emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània.

Stop Creuers

Stop Creuers Catalunya és una confluència d'entitats ecologistes i de defensa del territori contra el trànsit de Creuers.

info@stopcreuers.cat

© 2024 Ecologistes en Acció | Disseny web